Zpráva úřadující předsedkyně strany pro sjezd KDU-ČSL, 20. – 21. 11. 2010

Zpráva úřadující předsedkyně strany pro sjezd KDU-ČSL, 20. – 21. 11. 2010

20.11.2010 11:55:31

__________________________________________________________________________

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU JE SYMBOL ZAČÁTKU

Vážení hosté, dámy a pánové, děkuji vám všem, kteří jste do Ždáru nad Sázavou přijeli.

Dovolte mi, abych poděkovala zvlášť těm, kteří v krizi tuto stranu neopustili a pomohli zažehnout jiskru naděje výsledkem v komunálních a senátních volbách.


Dámy a pánové.

zprávu pro tento mimořádný sjezd zahájím vzpomínkou, protože naše sejití je symbolické jak svým místem, tak i závažností volby, která nás čeká.
Před 20 lety zde Josef Lux začal psát novodobou historii naší křesťanské demokracie. Jeho zvolení do čela strany znamenalo počátek nelehké transformace, která v 90. letech přinesla hojné ovoce.

Zde, ve Žďáře nad Sázavou byl začátek, který znamenal velkou naději. Josef Lux dokázal tuto naději proměňovat v realitu a to až do svého odstoupení v roce 1998.

Naše situace je v něčem odlišná, ale v mnohém podobná. I my stojíme před nutnou transformací strany. Jsem přesvědčena, že křesťansko-demokratická politika je životaschopná. A jsem přesvědčena, že o tom dokážeme přesvědčit zbytek společnosti.

Do budoucna se tedy dívám s nadějí i dnes, přestože naše situace je snad ještě složitější než před 20 lety.

Prohráli jsme klíčové volby do Poslanecké sněmovny, poprvé v historii České republiky nemáme zastoupení v dolní komoře Parlamentu. Na diskuse o vládě, o rozpočtu, o zásadních otázkách země se může pouze dívat, můžeme je komentovat, ale nemáme možnost téměř nic prosadit. To je historický zlom, ke kterému jsme směřovali bohužel delší dobu, ale nikdo z nás s takovou realitou ve skutečnosti nepočítal.

Cílem tohoto sjezdu je zvolit dobré vedení. Vedení, které nastartuje růst a umožní vstup nové křesťanské demokracie do Poslanecké sněmovny v roce 2014.

Pokud máme dobře začít, měli bychom vědět v jaké situaci se nacházíme a jak jsme k ní dospěli. Budu hovořit o tom, jaké bylo naše programové zaměření, jak se nám dařilo ho naplňovat, jak se projevovala naše politika v Parlamentu, jak se v tomto období změnila členská základna a proč dopadly volby tak, jak dopadly.

Nebude to bilance standardní, kterou jsme slýchali od mých předchůdců. Naše strana totiž nevzkvétá. Proto tato zpráva nemůže být jiná než kritická a bude také sebekritická.
Jsem si samozřejmě vědoma také své zodpovědnosti za to, o čem budu hovořit.


KVĚTEN 2009

V květnu 2009 se změnilo vedení KDU-ČSL.
Tíhu odpovědnosti na sebe vzal Cyril Svoboda, který se vrátil do čela strany s nabídkou nového politického stylu, jehož součástí mělo být týmové vedení.

Již aktivity některých delegátů sjezdu, zejména Miroslava Kalouska, věštily to, co po sjezdu nastalo. Poslanecký klub přišel o 5 poslanců, Kalousek, Severa, Parkanová a Husák, vstupují do TOP 09. Vedení KDU-ČSL, stejně jako členové, to vnímalo jako zradu na voličích, kteří jim dali hlas na kandidátce KDU – ČSL. Proto jsme je vyzvali k vrácení mandátu. Pochopitelně - zbytečně.

Obecně berou voliči takové „přeběhlictví“ právem jako cosi nepřijatelného.
Poslanec, který nesouhlasí se svým klubem nebo stranou, může vystoupit a zůstat nezařazeným poslancem, může dál hlasovat podle svého svědomí, ale výměna programu za jiný je nepřijatelná. V takovém případě je čestnější vzdát se mandátu. Že se nejednalo u našich bývalých kolegů jen o formální změnu, ale o přímý rozchod s programem KDU-ČSL, to se ukázalo při mnoha hlasováních, kdy se chovali „stranicky“, ale pod jinou zástavou.

Senátorský klub byl rovněž početně oslaben, a to odchodem senátorky Mullerové a senátorů Jehličky a Jílka. 8.října 2009 přestal existovat, ačkoliv Petr Pithart zůstal místopředsedou Senátu. Ve správě klubu senátorů je uvedeno, že byl přizváván na předsednictvo, musím to ale opravit, Cyril Svoboda si pravidelnou účast Petra Pitharta a Jana Kasala, místopředsedy PS, nepřál, a tak i přes můj nesouhlas byla jejich účast omezena na pouhé výjimky.

VZTAH KDU-ČSL K VLÁDĚ JANA FISCHERA A K VLÁDNÍM ÚSPORÁM

KDU-ČSL neměla zastoupení ve vládě Jana Fischera a nepodíleli jsme se na jejím
vzniku. Přesto jsme se rozhodli podporovat její rozumná opatření, zejména ta, která souvisela s omezením dopadů ekonomické krize.

Proto jsme podpořili rozpočet na rok 2010 a balíček zákonů, který s ním souvisel.
KDU-ČSL na základě mého návrhu před rokem nepřipustila snížení příspěvku maminkám na mateřské dovolené. Byli jsme připraveni podpořit návrh ministra financí E. Janoty na zvýšení daně z příjmu z 15% na 23% pro osoby s příjmy nad 2,2 milionů korun ročně.

V této souvislosti mi dovolte odbočku: i letos jsme byli připraveni jednat o vládních úsporách. Naši senátoři ale nechtěli podpořit výrazné snížení příjmů pro rodiny s dětmi a k navržení potřebných změn zákona nedostali příležitost. Ve vládním návrhu chybí opatření, které by zvýšilo příjmy státního rozpočtu. Proto pro vládní balíček jako celek hlasovat nemohli.

V loňském roce byly naše legislativní aktivity zaměřeny na omezení hazardních her a boj proti korupci. Naše návrhy, kterým C. Svoboda věnoval velké úsilí, byly mediálně zajímavé, ale nepodařilo se pro ně získat potřebnou podporu v Poslanecké sněmovně, a tak nepřinesly očekávané výsledky ani v praxi, ani pro volební kampaň.

L. Hovorka a J. Carbol prosadili i proti odporu ministerstva zdravotnictví potřebné zpřísnění podmínek pro fůze zdravotních pojišťoven. Nepodařilo se nám ale prosadit úplný zákaz kouření v restauracích.

Náš poslanecký klub od pádu vlády prosazoval zkrácení volebního období PS ústavně konformní cestu. Ústavní soud nám nakonec dal zapravdu a svým rozhodnutím donutil Poslaneckou sněmovnu přijmout návrh změny ústavy, kterou předložil senát a která ukládá prezidentovi republiky rozpustit PS, pokud mu to navrhne 3/5 většina poslanců.

KDU-ČSL nepodpořila předvolební populistické návrhy na zavedení 13. důchodu nebo na zrušení všech regulačních poplatků ve zdravotnictví.

Osobně si nejvíce cením toho, že se podařilo prosadit zavedení etické výchovy do škol.
Jde přece o to, abychom nemuseli budovat stále více vnějších hranic a omezení kvůli tomu, že člověk ztrácí orientaci v hodnotách a nebuduje si vlastní hodnotový základ. Zkusme si představit, kolik zákonů by nebylo vůbec potřebných, kdyby lidé jednoduše dodržovali přikázání „nepokradeš“. I když to vypadá v souvislosti s miliardami v rozpočtu jako zanedbatelná informace, ve svých důsledcích může mít etická výchova větší dopad na kvalitu života budoucích generací, než miliardové investice do bezpečnostních nebo protikorupčních složek státu.

V souvislosti s etickou výchovou vzpomínám na našeho dlouholetého kolegu, poslance Tomáše Kvapila, který už druhým rokem bojuje s nemocí. Myslím, že nejsem sama, komu zde chybí. Chci ho v tuto chvíli spolu s vámi alespoň symbolicky pozdravit a povzbudit.

Od května 2009 do května 2010 byla Poslanecká sněmovna místem, kde se odehrávala permanentní volební kampaň.

Všechny polické strany, včetně KDU-ČSL, se právě zde pokoušely prosazovat priority svých volebních programů. Je třeba si přiznat, i když se nám to v současné situaci neposlouchá lehce, že dolní komora parlamentu je hlavním hřištěm, kde se odehrávají nejdůležitější střety.
Proto je pro KDU-ČSL prohra ve volbách do Poslanecké sněmovny tak zásadní.
Teprve následující období ukáže, zda se s tímto handicapem dokážeme úspěšně vyrovnat. Je to vážné omezení, přesto ale musíme prezentovat náš program. Jsem přesvědčena, že to dokážeme a že v roce 2014 usednou v Poslanecké sněmovně noví křesťanští demokraté.

Při této příležitosti je namístě poděkovat Janu Kasalovi, který byl nejdéle sloužícím a nejvíce pamatujícím. Bratře Jane děkujeme za kus poctivé práce pro náš společný ideál křesťanských demokratů.
potleskVOLEBNÍ KAMPAŇ

V další části se budu věnovat volební kampani.

Prvním a nejdůležitějším úkolem předsednictva, ale také nás všech, byla příprava voleb do Poslanecké sněmovny.
V předsednictvu se stal za přípravu volební kampaně zodpovědným Pavel Svoboda, já jsem měla na starost volební program, Cyril Svoboda, jako předseda, nesl samozřejmě zodpovědnost za vše.

Předsednictvo svěřilo volební kampaň agentuře Semma, za kterou se jednoznačně postavil předseda strany, a která pak celou naši kampaň realizovala.
V hodnocení přípravy a financování kampaně považuji za důležité dva momenty:
1. Po odložení voleb na květen, bylo v listopadu 2009 (?) provedeno vyhodnocení dosavadní kampaně, které jasně ukázalo slabé stránky a doporučilo agentuře řadu kroků ke změně budoucí kampaně v jarním termínu. Byly to změny, které zpracoval volební štáb a schválil celostátní výbor. Bohužel musím konstatovat, že agentura toto zadání nesplnila. My jsme za to zaplatili, jak finančně, tak špatným výsledkem voleb.
2. Revizní komise konstatovala, že kampaň pro říjnový termín voleb 2009 byla neefektivně finančně řízena. To považuji za vážnou výhradu, která jinými slovy říká to, že za hodně peněz bylo málo muziky. A dodávám, ne moc dobré muziky.

Volební program byl postaven na našich programových prioritách - podpoře rodin, omezení korupce, omezení hazardu, rozvoji venkova, protikrizových opatřeních.

Přišli jsme s originálním návrhem na to, aby společnost konečně uznala dítě jako investici pro rodiče i pro společnost.
Dítě jako investice by měla být zohledněna vyšší slevou na dani, s výhledem společného zdanění rodinných příjmů a rovněž v penzijní reformě.

I na tomto tématu se ukázalo, jak sebelepší myšlenka nepomůže, když není dobře vysvětlena a srozumitelně podána. Za práci na tomto tématu si zaslouží naše poděkování a ocenění Fr. Bartoš a Ing. Hampl

V tuto chvíli, i přesto, že nejsme v Poslanecké sněmovně, zůstává toto téma naší prioritou. Budeme hledat cesty k jeho prosazení. Dítě jako investice a odstranění diskriminace rodin s dětmi jsou totiž témata, důležitá pro celou společnost, nikoliv jen pro křesťanské demokraty.

Tématem č.1 květnových voleb se stala ekonomická krize. Případ krachujícího Řecka naháněl voličům strach. KDU-ČSL uspořádala na toto téma programovou konferenci, kde jsme chtěli voličům představit náš recept na krizi. Byla jsem si vědoma potřeby aktuálního ekonomického programu a proto jsem navázala kontakty s ekonomy, kteří byli s námi ochotni spolupracovat.

Spolu s IPES jsme pořádali 10 jednodenních vzdělávacích kurzů, ve kterých pro naše členy přednášely špičky české ekonomiky, sociologie a politologie. Tady se vytvořilo jádro ekonomických poradců i témat, která by měla být základem vnitrostranického systematického vzdělávání a tvorby programu. Cením si spolupráce například s prof. Mlčochem, který je i nadále ochoten být poradcem pro hospodářská témata.

Průzkum veřejného mínění, který jsme si nechali udělat, ukázal, že právě ekonomika byla naším nejslabším tématem.

Již před prvním termínem voleb jsme věděli, že nám může pomoci spolupráce s jinými, programově blízkými subjekty a přirozeně jsme hledali spojence. Proto jsme udělali dohodu o spolupráci s Evropskou demokratickou stranou Jany Hybáškové. Tato spolupráce měla svůj začátek již v EP, kde Jana Hybášková byla členkou frakce Evropské lidové strany.
Jsem přesvědčena o tom, že KDU-ČSL musí být i do budoucna otevřena spolupráci s programově blízkými partnery.

Uzavírám roční bilanci konstatováním, že i přes řadu nedostatků, z nichž některé jsem zmínila, bylo vidět velkou snahu překonávat chyby nasazením a obětavostí nás všech. Snažili jsme se o maximální komunikaci a sjednocení. Různost názorů, zejména mezi mnou a Cyrilem Svobodou existovala, ale neřešili jsme ji přes media. Já osobně to považuji za správné a myslím, že to ocenili i členové.


VÝSLEDKY VOLEB

Nyní si dovolím shrnout a krátce okomentovat výsledky voleb.

Prvními volbami bezprostředně po volebním sjezdu byly volby do EP. (GRAF) Podívejme se na vývoj volebních výsledků těch dvou posledních, tedy srovnatelných voleb 2006 -2010. (Graf)

Jejich výsledek byl úspěšný. Obhájení 2 mandátů bylo jistě výsledkem 5 leté práce obou kandidátů, ale také výborné volební kampaně.

Co se stalo, že 7,6 % z června 2009 se změnilo ve 4, 39 % v květnu 2010 ?
Jistě, jde o jiné volby, ale nejde o jiné voliče.

Volby do Poslanecké sněmovny, na které jsme se připravovali tak, jak jsem popsala, jsme prohráli.
6.června rezignoval na funkci předsedy strany Cyril Svoboda. Od tohoto data jsem byla pověřena řízením strany jako úřadující předsedkyně. Cyrila Svobodu, jako bývalého předsedu strany, jsem pozvala na náš sjezd a i zde bych mu chtěla poděkovat, protože věřím, že se snažil udělat pro úspěch voleb vše, co bylo v jeho silách a schopnostech. (Potlesk)

V předcházející části mého projevu jsem popsala, co jsme dělali a jaké byly naše představy o cestě k dobrému výsledku.

Celostátní konference uložila vypracování analýzy příčin volebního neúspěchu.
Museli jsme klesnout tak hluboko, abychom se dokázali podívat sami na sebe pravdivě ?
Obávám se, že ano.

Analýza příčin výsledků květnových voleb přináší několik zásadních informací, které bychom sami o sobě jen těžko řekli. Věřím, že všichni delegáti sjezdu tuto analýzu četli, přesto považuji za nezbytné její závěry připomenout.

Ukazuje se jasný úbytek voličů. Ukazuje se také to, že náš pokles byl oproti ostatním politickým stranám relativně malý, ale vzhledem k dlouhodobě nízké bázi voličů se ukázal jako smrtící.

Analýza uvádí dlouhodobé vnitřní příčiny :
- nedokázali jsme zvrátit propad u voličů v Čechách a ve velkých městech
- nedokázali jsme zastavit úbytek členů, který v našem případě znamená úbytek hlasů.
(Graf)
Ze statistik je zřejmé, že z KDU-ČSL za 1,5 roku odešel viditelný počet členů, a to zejména do T0P 09.
Vlastně díky členům naší strany vznikl nový politický subjekt, který převzal i část voličů naší strany. A to ne malou, podle analýzy je to 61 tisíc voličů, a ti nám chybí.
S touto stranou budeme o voliče soutěžit, musíme s tím počítat.

Za hlavní krátkodobé (aktuální) příčiny neúspěchu autoři analýzy označili nedůvěryhodnost lídra, nejasné téma kampaně a nejasnou prezentaci programu.

Víme, že analýza není vyčerpávající, a ani tuto ambici nemá. Otevírá ale témata, důležitá pro tento sjezd. Uvedla jsem ji zde proto, abychom mohli udělat tečku za touto smutnou kapitolou, s vědomím, že nic nezůstalo nevyřčeno.

Otevřený a pokorný postoj k naší situaci nám může pomoci začít znovu.
Jedině poznání pravdy, uznání chyby a odpuštění může přinést změnu, po které voláme.
Nemůžeme dále čekat. Volební kampaň 2014 už začala.

KOMUNÁLNÍ A SENÁTNÍ VOLBY 2010

6. června jsem převzala vedení strany v nejistotě a v krizi.
Mojí jedinou osobní ambicí v těch chvílích bylo nepodlehnout zklamání z prohry a nevzdat to. Stejné odhodlání projevila i členská základna. A tak jsme byli svědky úspěšné mobilizace sil pro komunální a senátní volby v říjnu 2010.
Povzbuzením pro mne byly projevy solidarity i nečekané podpory od mnoha občanů, které náš neúspěch zaskočil a kterým chybíme.

Hájila jsem původně zvolený termín sjezdu 28. září, ale členská základna to viděla jinak a vyžádala si odložení sjezdu na listopadový termín.

O činnosti předsednictva a o mnoha dalších aktivitách jsem informovala členy prostřednictvím Zprávy pro členy v průměru 1/ 14 dní, podle potřeby.

V přípravě říjnových voleb se nic se nedalo odkládat. Členská základna touto přípravou žila a myslím, že i ožila. Výsledek se dostavil. Mohli jsme ještě před volbami konstatovat, že za nás kandiduje 17 431 lidí, kteří se nebojí spojit svoje jméno s KDU-ČSL. Nominovali jsme 19 kandidátů do senátu. To vše za situace, kdy jsme věděli, že finanční prostředky na podporu volebních kampaní si kandidáti musí opatřit sami.
Chci znovu ocenit ten úžasný kus práce, který vedl k takovému výsledku, že ho za daných okolností mohu nazvat úspěchem.

(GRAF)
V komunálních volbách jsme získali 3700 mandátů. Pokles hlasů jsme nezastavili, máme o ¼ hlasů méně.
Je třeba ale vidět okolnosti říjnových voleb: květnová volební porážka, nedostatek financí, nové konkurence v komunálních volbách, nové vládní strany, snaha o marginalizaci KDU-ČSL, obavy voličů, aby jejich hlasy znovu nepropadly, atd.

Jako úřadující předsedkyně jsem musela čelit mnoha otázkám na financování strany, musela jsem vyvracet fámy o konkurzu na KDU-ČSL, o prodeji majetků, o úprku členů, o tom, že není zájem o vedení strany. Musela jsem se jasně postavit ke čtyřem personálním kauzám, které mohly výsledek voleb výrazně ovlivnit.

Věděla jsem, že vás nemůžu zklamat, že musím být klidná, ale rozhodná, že musím konečně odstřihnout stranu od skandálů, které ji poškozují, a které devastují naši společnou práci.
Nejsem arbitrem těchto kauz ani soudcem našich kolegů, ale nechci, aby KDU-ČSL byla jejich obětí.

Výsledkem senátních voleb byl zisk 2 mandátů. Tím došlo k obnovení senátního klubu, jehož členkou se stala i nestranická senátorka Miluše Horská. KDU-ČSL má tak významné zastoupení v horní parlamentní komoře a je parlamentní stranou, i když nás mnozí už pohřbívali.

Chci v tuto chvíli poděkovat Romanu Línkovi, nejúspěšnějšímu předsedovi kraje, který získal pro náš senátní klub 1 senátora a jednu senátorku.
Blahopřeji Stanislavovi Juránkovi - předsedovi kraje a senátorovi, máme velkou radost z jeho získaného mandátu.
Blahopřeji Petru Šilarovi k získání mandátu v obvodu, ve kterém bojoval doslova o zachování značky KDU-ČSL
Blahopřeji senátorce Mileně Horské z Pardubického okresu, víme, že je a zůstane nestranickou senátorkou, ale rádi jí poskytneme zázemí našeho klubu a rádi s ní budeme spolupracovat.
Náš potlesk a poděkování patřil také všem jejich spolupracovníkům a pomocníkům, bez nich tento výsledek nebyl.

I já jsem se pustila do malé (a předem ztracené) bitvy v senátních a komunálních volbách. Není pro mě důležité, že jsem tuto jednotlivou bitvu nevyhrála, důležité je, že KDU-ČSL vyhrála válku o udržení pozice na poli politických stran.
Myslím, že každý člen může tuto výhru vnímat jako svoji vlastní. A to je pocit, který já z těchto voleb mám.


VOLEBNÍ SJEZD KDU- ČSL

Ukázalo se, že nebylo chybou, že jsme odložili volební sjezd.

Dokazuje to i změna ve vývoji preferencí.
(GRAF)

Je to poprvé v polistopadové historii, kdy se daří politické straně návrat nad 5% hranici. Jistě, je to ovlivněno volebními výsledky. Jistě, je to jen slabý plamínek, vykřesaný touto jiskrou naděje. Ale na začátku každého velkého plamene je malá jiskra. Důležité je, co bude dál.

Sestry a bratři,
s tímto sjezdem spojujeme mnohá očekávání.
Také proto jsme připravili již předem možnost prezentace kandidátů na předsedu v rámci veřejné panelové diskuse. Jsme první stranou, která měla tu odvahu nechat si nahlédnout pod pokličku dění v předsjezdové atmosféře.

Navrhuji tomuto sjezdu zkrátit funkční období orgánů na 2 roky.
Kratší volební období bude znamenat větší tlak na aktivitu vedení.
Myslím si, KDU-ČSL si v nejbližších letech nebude moci dopřávat delšího klidnějšího období. Pokud se má vrátit naše strana do Poslanecké sněmovny, bude muset bojovat o přízeň voličů a musí začít hned. Již tento sjezd je pro nás startem do příštích voleb.

PODĚKOVÁNÍ

Chci v tuto chvíli poděkovat všem, kteří to ani po květnové prohře nevzdali a pracovali dál.
Společně s vámi jsem prožívala roční volební kapaň, která pro nás skončila zklamáním.
Kde se v nás vzala ta chuť jít dál, kde jsme vzali tu sílu ?
Je to zajímavé, ale já jsem to pochopila tam, kde bych to nejméně čekala.

Jedna z mých prvních cest jako úřadující předsedkyně vedla do Krupky v severních Čechách. Tady nikdy neměli křesťanští demokraté na růžích ustláno. Pro ně osobně se vlastně tak moc nezměnilo. Krajský tajemník se s námi loučil a šel pracovat pro TOP 09. Popřála jsem mu, aby jednou litoval, že odešel z KDU. Tady mi to došlo. KDU nesmí zůstat lodí, která se hrozivě naklání a každou chvíli hrozí její potopení. Musí se stát velkolepým plavidlem, které zná svůj cíl a na palubě kterého chtějí všichni být. To je můj hnací motor. Vážně a moc si přeji, aby ti, kdo v nepříznivých časech vyskočili, pocítili svůj krok jako ukvapený. A ti, kdo v těžké době zůstali, aby byli hrdí na novou a silnou KDU.


MÁME PŘÍLEŽITOST

Už dnes naše strana v PS chybí, je to znát na programu vlády, je to znát na nedostatečné opozici. Bude tam chybět ještě 3,5 roku, ale ať tam nechybí ani o den déle.
Musí o to víc pracovat Senát. Naši senátoři musí být slyšet a vidět.
KDU-ČSL bude 3,5 roku mluvit zejména jejich ústy.
Předsednictvo již spolupráci zahájilo při projednávání balíčku úspor.
Bude na nich, aby uměli vysvětlit, že úspory na rodinách s dětmi, nesnižují zadlužení země, ale naopak zvyšují náš vnitřní dluh.
Bude na nich, aby se ptali vlády, kde má zákon o rozpočtové stabilitě, která by zajistila předvídatelný vývoj financí pro podnikatele, matky na mateřské dovolené i seniory.
Bude na nich, aby předložili návrh zákona o přímé volbě starostů, pokud se vláda k tomu neodhodlá.
Bude na nich, aby se ptali ministrů vlády, zda to stále ještě myslí vážně se stomiliardovou zakázkou na odstranění ekologické zátěže.
Bude na nich, aby vysvětlili, jak si křesťanští demokraté představují penzijní reformu, spravedlivou pro rodiny s dětmi.

Ještě 3,5 roku bude také na senátorech, aby drželi v Parlamentu prapor křesťanské demokracie. Té křesťanské demokracie, která zde není pro to, aby se spojovala tu s liberály, tu se socialisty. Jsme tady proto, abychom hájili důležité hodnoty a nezastupitelný program.
Křesťanští demokraté mají pevné kořeny v evropské civilizaci. Nemusí se bát ostatních stran. O to víc si ale musí dávat pozor na svá vlastní selhání. Už kvůli našemu názvu je společnost posuzuje s dvojnásobnou přísností..

Lišíme od liberálů, kteří neuznávají smysl společenství, a lišíme se od socialistů, kteří nevěří v sílu jednotlivce. Křesťanští demokraté jsou zde pro všechny, neboť hluboce věří, že každý člověk je Boží stvoření, a proto má jedinečnou hodnotu. Jsme zde proto, že každý člověk potřebuje společenství, které mu pomáhá naplňovat smysl života.

A tak mohu říct, že právě v těch nejtěžších chvílích volební prohry jsem viděla smysl křesťanské demokracie v tom, že zde je i když zrovna nevítězí, i když ji zrovna nikdo neoslavuje.

Tím víc si přeji, aby naše strana mohla účinně pomáhat a aby pozitivně ovlivňovala vývoj v České republice. Aby byla za dva roky úspěšná v krajích, ve volbách do senátu, a za 3,5 roku aby zasedala v PS.
Bude to nová křesťanská demokracie, kterou bude reprezentovat nová generace politiků. Bude to nová křesťanská demokracie, která se nepřestává vracet k pramenům, ze kterých vzešla.

Dámy a pánové, sestry a bratři, mám dojem, že Ždár nad Sázavou je i po dvaceti letech tím nejlepším místem pro nový začátek.

 
Sdílet článek:Přidat k Yahoo Bookmarks Přidat k Facebook Přidat k Delicious Přidat k Twitter Přidat k StumbleUpon Přidat k MySpace Přidat k Google Bookmarks