Podklad pro projev Ludvíka Hovorky

Podklad pro projev Ludvíka Hovorky

20.11.2010 14:41:33 

Milé sestry, vážení bratři, srdečně Vás zdravím,
 
V jaké se nacházíme situaci?:
Neúspěch ve volbách do poslanecké sněmovny byl zaviněn řadou chyb učiněných v minulých volebních obdobích, nedůvěryhodností chování řady našich představitelů, bezduchou volební kampaní bez jediného nosného tématu. Díky lehkomyslnosti dosavadního vedení o přijetí velkého předvolebního úvěru jsme zbytečně zadlužení na několik dlouhých let dopředu a téměř bez prostředků. 3 roky jsme byli stranou rozdělenou na dva tábory a bez názoru, nebyli jsme schopni přijat žádné důležité usnesení, protože se stávalo, že parta, která nesouhlasila s usnesením se zvedla z celostátní konference a odešla.
Lidé ve volbách do sněmovny chtěli změnu chování politiků i politických stran.
Ukazuje se však, že očekávání voličů nebylo naplněno. Připravuje se řada zákonů, které zasáhnou nejširší vrstvy obyvatelstva, zejména ty nejpotřebnější. Bují korupce. Přitom v indexu vnímání korupce Česká republika klesla až na potupné na 53. místo.
 
Co by měla KDU-ČSL dělat, aby se vrátila do poslanecké sněmovny a výrazně uspěla?
 
Vycházím z toho, že Lidová strana v našem názvu znamená:
 
1)      Že nám jde o všechny lidi a že se zajímáme o skutečné dobro pro každého člověka,
2)      musíme mluvit jménem všech lidí, nejenom jménem svých voličů, musíme lidem rozumět…
 
Z toho by měla vycházet i naše dobře srozumitelná hesla:
 
.                       To je dobré pro lidi.             To je proti lidem!
 
Pro naplnění těchto hesel musíme pravdivě rozlišovat a pojmenovávat, co je dobré a špatné pro lidi, pro každého člověka. Musíme vnést do politického světa srozumitelná kritéria k rozpoznání dobrého a špatného.
Věřím, že pokud vytrváme, mnozí lidé pochopí, že nám jde o jejich dobro a časem v nás přestanou vidět pouze stranu klerikální nebo stranu kompromisně spolupracující s každým.
Pochopí, že nám jde o dobro lidí. Podmínkou výrazného úspěchu bude vydržet důsledně alespoň 1 volební období v opoziční roli. Současnou situaci můžeme v dobrém slova smyslu vnímat přeci jen mírně pozitivně, protože:
 
1)      byli jsme vnímáni jako ti, kteří jdou za každou cenu s každým
2)      opoziční roli jsme potřebovali jako sůl, aby se strana mohla obrodit a vyrůst
3)      řada kariéristů nás opustila a možná ještě opustí
4)      neponeseme žádnou odpovědnost za vyloženě špatná opatření současné vlády
5)      naši lidé nejsou závislí na vysokých platech v politických funkcích
 
Až nastane doba, kdy budeme muset navrhovat své odborníky do vlády, na ministerstva a další důležité úřady, budeme potřebovat kvalifikované lidi, kteří se ztotožňují s našimi myšlenkami. Proto musíme pracovat na výchově expertů, pohybovat se mezi vysokoškolskou křesťansky zaměřenou mládeží, přesvědčit je o záměru zcela změnit politiku v naší zemi ve prospěch lidí a povzbuzovat mladé lidi, aby se věnovali osobnostnímu, náboženskému a profesionálnímu růstu. Musí to být především lidé zásadoví, kteří se nedají zkompromitovat.. Věřím, že takoví lidé se najdou.
V současné době vidím jako nejdůležitější úkoly:
 
1)      zvolit do vedení svědomité a pracovité lidi, kteří budou stát pevně za svým názorem a nebudou ho neustále měnit. Musíme si uvědomit, že na křesťany v politice jsou kladeny daleko vyšší požadavky než na ostatní,
2)      vytvořit analytický tým pro hodnocení předkládaných návrhů zákonů a záměrů vlády a pro vytváření a obhajobu vlastních řešení,
3)      soustředit se na mediální prezentaci našich názorů,
4)      zvýšit akceschopnost strany – soustředit jednání předsednictva, CV a CK do Brna nebo do Olomouce,
5)      jednání CK směřovat spíše na soboty, aby bylo více času na konstruktivní jednání, podobně, jako tomu bylo za Josefa Luxe,
6)      úzce spolupracovat se senátním klubem KDU-ČSL, který nyní bude nejviditelnější částí KDU-ČSL,
7)      stabilizovat financování strany a splácení dluhů, členové kteří získali funkce by se měli více podílet na financování strany,
8)      zajistit odpovídající příjem KDU-ČSL z pronájmu Charitasu,
9)      stabilizovat nepostradatelné zaměstnance KDU-ČSL,
10) brzy po sjezdu začít přípravu na příští krajské volby a volby do senátu 2012. Pro všechny tyto volby musíme najít skutečné osobnosti, které budou mít předpoklady uspět. A pokud takové nenajdeme, musíme je hledat i mezi nezávislými osobnostmi, které jsou dobře volitelné. V tomto ohledu se musíme více učit u naší konkurence. Musíme také dobře hledat krajská a regionální témata, na kterých můžeme stavět naši kampaň.
11) pozvat mladé lidi do KDU-ČSL
12) udělat inventuru aktivity členské základny v jednotlivých krajích a hledat motivaci pro její zvýšení.
 
Musíme se na všech úrovních zaměřit na prosazování sociální spravedlnosti, rozpočtové odpovědnosti, vymezit se jasně proti korupci a podvodům, proti propojení ekonomických a politických zájmů, proti organizovanému rozkrádání veřejných prostředků a střetu zájmů. Nemusíme opouštět naše tradiční témata, ale neměli bychom neustále zdůrazňovat, že jsme křesťané, to přece máme v názvu, spíše bychom se podle toho důsledně chovat, abychom v nikom nevzbuzovali pochybnosti.
Heslo Josefa Luxe – Co myslíme, to říkáme a co říkáme, to také děláme – by mělo být stále aktuální a voliče musíme přesvědčit, že pro nás stále platí.
Očekávám, že zákony, které zásadně omezí nároky ze zdravotního pojištění a zákony v sociální oblasti, které zhorší především situaci sociálně slabých vrstev, vyvolají obrovskou bouři nevole a odporu proti současné vládě.
 
 
Pokud nechceme, aby příští volby do krajů a do sněmovny vyhráli socialisté a komunisté, musíme lidem nabídnout solidní alternativu pro jejich rozhodování. Zapomeňme na neustále zařazování strany do pravého středu nebo do levého středu mezi levici a pravici. Musíme být především důvěryhodní, suverénní, musíme mít svůj názor a musíme dát lidem naději, že změna současné politiky a náprava pokřivených vztahů je možná!
 
 
 
Důvody proč mě volit:
 
Když mě nezvolíte, v mém životě se nic nezmění. Budu dál pokračovat ve své práci, ve které jsem se vrátil ke svému původnímu povolání. Občas se sejdeme na celostátní konferenci a já budu mít více času na svou rodinu, velkou zahradu a možná také, na to, abych si někdy zašel se synem na ryby.
 
Když mě ale zvolíte, získáte do vedení člověka s analytickým myšlením, který má dvanáctiletou zkušenost z práce starosty obce, čtyřletou praxi v zastupitelstvu kraje,
8 letou zkušenost z práce poslance sněmovny, z toho 4 roky práce v hospodářském výboru, 4 roky práce ve výboru pro zdravotnictví a ve výboru pro sociální politiku, 8 let práce v podvýboru pro dopravu.
Myslím, že mám docela slušný přehled v oblasti zdravotnictví, sociálních věcí, dopravy, stavebnictví, energetiky.
V oblasti zdravotnictví jsem vytvořil tým lékařů, profesorů, právníků ekonomů a ukázali jsme veřejnosti, že tzv. Julínkova zdravotní reforma nebyla nic jiného než neslušný pokus o privatizaci zdravotních pojišťoven a nemocnic, než pokus o drastické omezení péče hrazené ze zdravotního pojištění a pokus o ukradení citlivých dat o každém z nás.
A tento pokus jsme my zastavili!
Lituji, že KDU-ČSL nedokázala tento úspěch a toto téma uchopit ve volbách.
Nemám problém s vystupováním v televizi ani v rozhlase. A dokáži napsat zajímavé články. Můj blog na Aktuálně.cz ke koaliční smlouvě“Co můžeme čekat od Nečasovy vlády ve zdravotnictví“ přečetlo téměř 12 000 lidí.
Všichni víte, že jdu do hloubky problému a že věci dotahuji do konce. Nesnáším korupci, podvodné jednání a neupřímnost. A nikdy se nevzdávám!
 
Ano, uznávám, že jsem teď jenom takový politický traktorista, ale to jsme nyní po všech těch volbách, až na výjimky, téměř všichni. Budu se snažit nic nezorat!
Možná ve svém rozhodování a volbě budete svobodnější než kdy jindy.
Rozhodněte správně!
 
 
                                                                                                          Ing. Ludvík Hovorka

Ke stažení zde.

 
Sdílet článek:Přidat k Yahoo Bookmarks Přidat k Facebook Přidat k Delicious Přidat k Twitter Přidat k StumbleUpon Přidat k MySpace Přidat k Google Bookmarks