Podklad pro projev Daniela Fojtů

Podklad pro projev Daniela Fojtů

20.11.2010 17:16:46 

Milé sestry, vážení bratři, dámy a pánové

vím, že nebývá zvykem chodit k řečnickému pultu s batohem. Já jsem si ho ovšem vzal, abychom ho měli na očích jako symbol. Symbol křesťanského demokrata. Když jsme s mými kolegy na vsetíně přemýšleli o kdu napadl nás takový obraz: představte si kopec. Na ten kopec vede cesta. Ale také tam z levé strany jezdí oranžová lanovka, která každého sveze zadarmo. A z prvé strany zase lítá modrý vrtulník. - Máš peníze, pojď vyvezeme tě nahoru vrtulníkem. Ale i přesto je tu spousta lidí, kteří na ten kopec jdou po svých. Nemají na to, aby se proletěli vrtulníkem a nechtějí jet zadarmo. Třeba proto, že co nic nestojí – za nic nestojí.

A to je i naše volba. Jdeme po té cestě se spoustou dalších turistů, na zádech batoh a v něm užitečné věci. A když má někdo po cestě obtíže je pro nás přirozené mu pomoci. Nabídneme trochu horkého čaje nebo hlt slivovice, podělíme se o svačinu, když procházíme obtížným úsekem zajistíme lanem anebo půjčíme větrovku.

Vnímám to jako silnou stránku KDU - naší hlavní motivací je služba. A že tuto službu naši spolupoutníci hodnotí a stojí o ni, se pozitivně odrazilo v komunálních volbách. Ale není čas nasazovat si optimistické brýle skrze něž je svět jasnější … všichni dobře víme, že vše není jen krásné, to bychom tu neseděli. Některé věci se musí změnit.

1. Musíme si přestat stěžovat na to, jak nám ostatní - strany, média, voliči - křivdí. Musíme jednoduše podávat lepší výkon než ostatní.

2. Musíme do koalic vstupovat pouze tehdy, jsme-li v koalici schopni dosáhnout naplnění zásadní části našeho programu.

3. Nesmíme se bát ostře se vyhranit, proti tématům, která nám nejsou vlastní.

4. Musíme zvládnout marketing našich společenských témat

a 5. v neposlední řadě musíme také změnit práci s naší členskou základnou. Zajistit přísun informací a obousměrnou komunikaci.

Ve svých vizich jsem si kdu definoval následovně

- KDU je konzervativní stranou založenou na křesťanských principech. Je stranou otevřenou pro všechny lidi zdravého rozumu, pro ty kdo cítí zodpovědnost za svůj život i život svých blízkých.
- A dále KDU je stabilní politickou stranou dosahující 20% volebního výsledku, přirozeně sebevědomou, schopnou sebereflexe a reakce na měnící se podmínky. 

Upozorňuji, že to není vize do příštího sjezdu, ale na 8-10let.

Abychom této vize dosáhli je třeba

1. Zajistit dostatečný kádr odborníků (ne nezbytně členů) pro všechny klíčové oblasti života společnosti (zdraví, vzdělávání, práce, ekonomika, kultura)

2. Reagovat na zásadní / důležité okamžiky veřejného života. nejen se vyhraňovat negativně, ale umět i pochválit

3. Zajistit ve straně dynamiku a zavést přirozenou konkurenci - schopné lidi posunout ve straně výš
a dát jim prostor.

Tyto všechny kroky ovšem nepodnikáme proto, abychom udrželi KDU při životě. Smyslem naší práce je měnit společnost a podmínky v nichž žijeme. Měli bychom tedy současně působit tak, aby v naší zemi došlo k následujícím změnám:

1. Nastartování změn v lidském myšlení a chování:
- od závisti k soutěživosti a aktivitě 
- od sobeckého vyžadování k úsilí o společný prospěch

2. Vrácení vzájemné důvěry mezi lidi. Posílení či znovu vybudování tzv. sociálního kapitálu  - pozitivních mezilidských vztahů, které se nam kamsi vytratily.

3. Obnova chápání rodiny jako základního prvku společnosti. Dobrá rodina = dobrá společnost.

4. Zajištění budoucnosti národa v našich dětech. (Při stávající porodnosti nás v nedaleké budoucnosti nahradí národy s vyšší reprodukční schopností.)

5. Změna chápání korupce – úplatek nesmí být vnímán jako součást života (byť nechtěná), ale každý se proti němu musí osobně vzepřít

Stejně jako moje vize není ani tento program možné naplnit za jedno volební období. Je to těžká práce na mnoho let, ale mám naději, že než půjdu do důchodu, mohly by být tyto změny už znát.

Jedno valašské múdro praví: V životě je dobré sa pro neco zapálit. V krematoriu už je pozdě! Fakt je, že my sami musíme hořet, abychom byli schopni zapálit druhé.

Abychom se na vrcholu mohli společně radovat z pěkných výhledů a někdo nepadl po cestě vysílením, připravil jsem pro vás trochu energie sbalené na cesty, kterou vám právě kolegové rozdávají. Já beru svůj batoh a odcházím na cestu. Doufám že mne budete následovat.

 

Šťastnou cestu.

Ke stažení zde.

 
Sdílet článek:Přidat k Yahoo Bookmarks Přidat k Facebook Přidat k Delicious Přidat k Twitter Přidat k StumbleUpon Přidat k MySpace Přidat k Google Bookmarks