Kandidátský projev Michaely Šojdrové

Kandidátský projev Michaely Šojdrové

30.11.2010 9:41:39

Vážení delegáti,
oslovuji Vás jako kandidátka na předsedkyni strany. Mojí výhodou je, že se nemusím představovat. Nejsem nepopsaný list papíru, což v současné situaci může někdo považovat za handicap. Já se ale domnívám, že pro stranu našeho typu je to naopak důležité.
Snad se mnou budete souhlasit, když řeknu, že mě nejen znáte, ale že berete má slova se vší vážností. Proto jste se mohli někteří cítit zklamáni nebo zaskočeni tím, že jsem ve vývoji událostí změnila názor a přijala nominaci na předsedkyni strany. Dovolte, abych zde otevřeně vysvětlila, proč.
1. Proč jsem přijala kandidaturu
1) Proto, že nominaci nepřijali lidé, se kterými jsem chtěla spolupracovat a podporovat je z pozice místopředsedkyně, konkrétně Petr Šilar a Daniel Rychnovský.
2) Právě Petr Šilar byl jedním z těch, kteří mě přesvědčovali, abych kandidaturu na předsedkyni strany přijala naopak já. Učinila jsem to s podmínkou, že Petr Šilar bude kandidovat na 1. místopředsedu.
Pokud jste se vám zdá, že jsme tak vytvořili tandem, pak jste to pochopili správně.
3) Nebylo pro mne lehké se takto rozhodnout, ale uvědomila jsem si, že poslední slovo budete mít vy. Já mohu pouze nabídnout, co umím – vy rozhodnete.
Dnes stojí KDU-ČSL na křižovatce. Volíme předsedu a víme, že je to klíčová role. Věřím, že jsme se poučili a budeme volit tak, abychom se nemuseli na příštím sjezdu zase sami sobě omlouvat. Prosím, nepodléhejme dojmu, že volíme na zkoušku. KDU-ČSL sice v posledních měsících rostou preference, ale situace je i nadále kritická. Jsem si jista, že voliči nám další přehmat ve volbě předsedy neodpustí.
Je přirozené, že sebedůvěru k mému rozhodnutí kandidovat mi dodalo i to, že se mi podařilo stranu během uplynulých 5 měsíců organizačně i ekonomicky stabilizovat. Zažili jsme těžkou krizi, odchod dalších členů i voličů, museli jsme propustit polovinu zaměstnanců, neměli jsme peníze na volební kampaně. Denně jsem musela vyvracet fámy o prodeji paláce Charitas, nebo konkurzu na stranu.
Obnovení senátorského klubu a obhájení ¾ mandátů v komunálních volbách pro nás vykřesalo jiskru života, která může být snadno uhašena neuváženým rozhodnutím.

Nezastírám, že i tento úspěch mě povzbudil k tomu, abych kandidaturu přijala.
2. Co moje kandidatura přináší KDU-ČSL
Kandidaturu jsem přijala jako svoji odpovědnost
Jestliže kandiduji na předsedkyni strany, pak to je zpráva o tom, že KDU-ČSL má ženu - političku, která se nebojí vzít na sebe odpovědnost. Je to zpráva o tom, KDU-ČSL má pro veřejnost známou a čitelnou osobnost, která dlouhodobě prezentuje její program. Jsem spojována s odbornými tématy. 14 let jsem formulovala politiku strany pro oblast školství a vzdělávání. Jsem si jista, že je to jedna z mála oblastí, ve které si KDU-ČSL vydobyla v poslední době prestižní postavení.

Kandidaturu jsem přijala proto, že KDU-ČSL potřebuje důvěryhodného lídra
Naše strana dlouhodobě trpí tím, že neměla stabilní vedení a důvěryhodné lídry. Důsledky jsou evidentní: trvalý pokles členské základny, úbytek voličů, snižování reálného politického vlivu. Zatímco před deseti lety byla KDU-ČSL jednou ze tří nejrespektovanějších stran v zemi, dnes se „horko těžko“ držíme na chvostu.
Lidé nám přestávají rozumět, vyčítají nám nečitelnost a rozkolísanost postojů.
Tady opravdu hrozí, že občany přestaneme zajímat.
Uvědomuji si, že důležitý je tým a jsem zvyklá v týmu pracovat. Nicméně role lídra je v určitých chvílích klíčová. Vím, o čem mluvím. Považuji za svoji povinnost ne strašit a upozornit na realitu. Jako úřadující předsedkyně jsem poznala, co to je, když musíte rozhodovat o osudech druhých. A na rozhodování máte minuty. Jsou situace, kdy odpovědnost je na vás a nemůžete ji na nikoho přenést.
Tady vám nepomůže mladistvý elán a neokoukaná tvář. Tady musíte vsadit na politickou zralost, odvahu vám mohou dodat jedině vaše osobní zkušenosti a znalosti.
Jsem přesvědčena o tom, že jsem v pravou chvíli „odstřihla“ KDU-ČSL od praktik a od osob spojených s korupcí, se stíny nevěrohodných aktivit. Mohla jsem to udělat jedině proto, že mám naprosto čisté svědomí. A věděla jsem, že za mnou budou stát všichni, kterým jde o slušnou politiku.

3. Moje vize pro KDU-ČSL

Jsem připravena stát v čele týmu, který si dá jasný cíl:
být úspěšnou, akceschopnou a sebevědomou stranou, zastoupenou v obou komorách Parlamentu, ve vedení krajů i obcí.
Musíme obhájit křesťansko – demokratický proud jako samostatný politický koncept v naší zemi.
Mým cílem je vybudovat politickou stranu, která bude schopna tento koncept uskutečňovat.
Jako kandidátka na předsedkyni strany považuji za nutné vám otevřeně sdělit svoji představu o tom, jak bude vypadat strana pod mým vedením a s kým budu spolupracovat.
V době krize jsem si ověřila, že jsou mezi námi lidé, kteří mi byli oporou a jsou nadále ochotni mi pomáhat. Za všechny bych zmínila Věru Luxovou, Marii Jílkovou, Petra Pitharta, Petra Šilara, Františka Bartoše. Vážím si podpory každého z vás, jen vás všechny pro krátkost času nemohu jmenovat.
V současné době máme nedostatek ekonomických expertů. Proto chci pro KDU-ČSL využít dlouhodobě budované spolupráce s předními odborníky z vědecké, akademické i podnikatelské sféry. Ekonomický program konzultuji s prof. Mlčochem, s prof.Švejnarem nebo s doktorem Sedláčkem, s rektory vysokých škol a s manažery podniků. Opírám se o zkušenosti našich krajských zastupitelů a starostů.
Chci vybudovat stranu
– pro ty, kteří chtějí důvěryhodné a kompetentní politiky
– pro ty, kteří hledají alternativu vůči socialistické a liberální politice
– pro ty, kteří nechtějí zadlužovat tuto zemi
– pro ty, kteří chápou děti a vzdělání jako nejlepší investici


Chci vybudovat stranu s jasně definovaným programem

Křesťansko – demokratický proud je svébytným politickým proudem, který je v ČR reprezentován pouze KDU-ČSL!
Považuji za nezbytné, aby si naše strana tuto roli uvědomila a shodla se na svém ideovém směřování. Členské základně předložím k diskuzi nový ideový dokument Křesťanská demokracie ve 21. století. To bude prostředek, kterým obnovíme naše zásady a principy.
Tento dokument bude naším „ slabikářem“, každý člen ho bude znát. Bude napsán jazykem, kterému budou lidé dobře rozumět. V tom vidím naší tradiční lidovost. Křesťanská demokracie není program pro horních 10 000, neomezuje se na intelektuály, ale je zde pro všechny lidi dobré vůle. Pro všechny, kdo chtějí žít důstojný život.
Tento ideový základ je podmínkou pro ČITELNOST a JEDNOZNAČNOST KDU-ČSL
Pak bude daleko snazší rozhodovat se o konkrétních krocích.

1) Z ideové profilace musí být jasné, se kterými stranami je KDU ochotna do budoucna spolupracovat na vládní úrovni.
KDU bude spolupracovat se stranami, které jí jsou programově blízké, tedy strany středové a středo pravicové, ale vždy s ohledem na naše programové priority. Než porušit sliby našeho volebního programu, pak je lepší nejít do vlády a zůstat v opozici. Měli bychom potvrdit i to, že s KSČM pro nás spolupráce možná není, a říci proč.

2. Ideová profilace nám umožní jasná stanoviska k celostátní politice

Naše politika nesmí být bezohledná. Poctiví a pracující lidé pro nás nikdy nejsou hlupáci.
Ověřila jsem si, že nejúčinnější je jasně říci, co jako předsedkyně chci prosadit a považuji za správné:

• Nepodpořím plošné škrty současné vlády, protože nepředstavují systémové řešení.
• Podpořím diferencované snížení výdajů s ohledem na sociální dopady.
• Nesouhlasím s plošnými škrty v porodném a ve výdajích, které se dotýkají rodin s dětmi

Chci aby KDU-ČSL zůstala celostátní stranou
Někteří jste mě kritizovali za mou kandidaturu do senátu v Kutné Hoře. Jsem přesvědčena o tom, že přesně to má předseda strany dělat. Musí umět povzbudit členy tam, kde nemají na růžích ustláno. Musí strhnout ostatní vlastním příkladem. Musí se pustit do boje v nejtěžších místech. Musí mít odvahu prohrát bitvu, aby strana vyhrála válku!
Chci vyrovnat dlouhodobé handicapy mezi voliči v Čechách a na Moravě. Strana musí zaměřit pozornost na české regiony, a to jak formou placených pracovníků, tak zastoupením členů v orgánech KDU.
Musíme si zvyknout na to, že Morava potřebuje Čechy!


Každá vize musí být naplňována konkrétními kroky.
Na sjezdu nechci zaplňovat čas popisováním mé představy o tom, jak dosáhnout pozitivního mediálního obrazu strany, jakou chci stínovou vládu, jak chci efektivně řídit a financovat naše struktury. Bez peněz se ani politická strana budovat nedá, a tak za jeden z podstatných úkolů považuji finanční zajištění.
Udělám vše pro to, aby palác Charitas zůstal sídlem KDU, ale bude muset fungovat jako zisková firma.
Za jeden z hlavních organizačních úkolů považuji vnitrostranické vzdělávání. Osobně bych se tomu chtěla věnovat a navázat na uplynulé zkušenosti.
KDU potřebuje vybudovat myšlenkovou, programovou a vzdělávací základnu, ze které budeme intelektuálně žít, a která nám pomůže přesvědčit občany o potřebě našeho programu.

Vážení delegáti, představila jsem vám svoji vizi pro KDU-ČSL.
Na základě zkušeností si uvědomuji, že vše, co jsem řekla, berete vážně. Chci vás tedy přesvědčit i o tom, že tato vize je vize realistická.
Vycházím ze zkušeností. Ideály se musí snoubit s realitou.
Moje vize je idealistická v hodnotách, o které se opírá. Vzpomínám si, že před 1,5 rokem mi Jaromír Mikušek vyčítal příliš idealismu v mé vizi o jednotě strany, nazvala jsem ji „Cesta jednoty“.
Po 1,5 roce ve vedení strany mohu snad spolu s vámi říct, že strana žije jinou atmosférou. Jistě, je to i za cenu odchodu tisícovky členů, ale dalších 350 členů do ní vstoupilo a následovat budou další. Je velmi důležité, abychom dokázali lidi spojovat víc než rozdělovat. Je důležité, abychom dokázali nadchnout mladou generaci.
Ideál jednoty, vize odborného a zkušeného řízení strany a schopnost oslovit širokou veřejnost, to není naivita. Je to nutná cesta, po které se křesťanská demokracie v ČR musí vydat. Odrazili jsme se ode dna, dodejme si tedy odvahy a učiňme další kroky. Naše cesta povede vzhůru, protože
KDU-ČSL má potenciál stát se zdravou, silnou a optimistickou stranou.

 
Sdílet článek:Přidat k Yahoo Bookmarks Přidat k Facebook Přidat k Delicious Přidat k Twitter Přidat k StumbleUpon Přidat k MySpace Přidat k Google Bookmarks